Predstava Midva med nama nastaja v sodelovanju dveh ustvarjalcev, ki ju zanima
raziskovanje in spajanje različnih robnih performativnih žanrov. Zametki predstave so se
razvijali v okviru skupne rezidence, ki sta jo v jeseni 2020 opravila v Layerjevi hiši v Kranju.
Sledilo je oblikovanje performativngega koncepta, ki se ukvarja z dvojino in odkriva plasti, ki
tvorijo romantični odnos. Avtorja vstopata v raziskovanje življenja v dvoje preko vprašanja
disfuncionalnosti – kako se prepletajo polja družbenega, osebnega, ozaveščenega in
nezavednega, očitnega in prikritega vse v kontekstu enega odnosa med dvema osebama,
med katerima naj bi bila glavna stična točka ljubezen. Kaj vnaša elemente disfunkcionalnega
in disruptivnega v odnos in kaj mu daje temeljno ustaljenost ter ritem? Predstava ne poskuša
obujati velikih zgodb ali od odgovoriti na veliko vprašanje “kaj je Ljubezen?”, pač pa naslavlja
prepletanje navidez nezdružljivih dihotomij, ki tvorijo kompleksno gmoto, ki je odnos.
Predstava poleg raziskovanja, prepletanja in spajanja različnih žanrov išče momente
poetičnosti, igrivosti in lahkotnosti v izraznosti teles in odsotnosti besed. Naslavlja dihotomije,

ki ločujejo a so hkrati neločljivo povezane – mejo med resničnim in neresničnim, bližino in
razdaljo, publiko in performerko_jem. Predstava odkriva območja neugodja: iskanje
presežkov, osebnih in skupnih – kolektivnih.

Avtorja in izvajalca

Sara Šoukal, Luka Piletič

Izvršna producentka in PR

Eva Jus

Oblikovanje luči

Luka Seliškar

Foto in video

Katja Predan, Neža Oblak, Asiana Jurca Avici, Luija Zajc

Oblikovanje promocijskih materialov

Anže Jesenovec

Umetniško svetovanje

Hristina Vašić Tomše, Dejan Srhoj

Posebna zahvala

Barbara Polajnar, Katja Perat

V sodelovanju z/s

Layerjeva Hiša Kranj, KUD ZIZ, Pekarna Magdalenske Mreže Maribor, Klub Gromka, AKC Metelkova

Projekt sofinancira

Mestna občina Ljubljana

Uprizoritve

Za trenutni mesec ni predstav.